Sommerjobb, prosjekt- og masteroppgave innen modellbasert regulering


Cybernetica søker studenter som ønsker spesialisering innen modellering, modelltilpasning, modellbasert prediktiv regulering eller optimalisering. Relevant bakgrunn er mastergradsstudier innen teknisk kybernetikk eller kjemisk prosessteknologi. Cybernetica har en meget kompetent stab på disse fagområdene, og vil bidra med veiledning i samarbeid med universitetets faglærere.

Oppgaver

Oppgaver som egner seg både for sommerjobb 2020 og påfølgende prosjekt- og masteroppgave, finnes her: Studentoppgaver_2020. Tekstene er utformet med tanke på at en starter med sommerjobb og arbeider videre med prosjekt- og masteroppgave innen samme felt. En typisk progresjon er:

  • Sommerjobb: Utviklingsoppgaver innen modellering og programmering
  • Prosjektoppgave: Modellering, modelltilpasning og modellverifikasjon
  • Masteroppgave: Modellbasert regulering (utvikling av ulineær MPC for aktuell prosess, metodeutvikling)

Oppgavene tilpasses den enkelte kandidat etter bakgrunn og interesser.

Søknad

Søknad, vedlagt CV, relevante attester og vitnemål, sendes elektronisk til Hilde Hanssen (se kontaktruta). Husk å angi hvilke av oppgavene som er mest aktuelle. Vi ber alle søkere oppgi referansepersoner (f. eks. studieveileder eller tidligere arbeidsgiver).

Søknadsfristen for sommerjobb i 2020:  Søndag 10.11.2019

Vi tar imot søknader for samarbeid om prosjekt- og masteroppgave frem til sommeren.

Fast ansettelse kan være en mulighet etter endt utdanning.