Sommerjobb, prosjekt- og masteroppgave innen modellbasert regulering


Cybernetica søker studenter som ønsker spesialisering innen modellering, modelltilpasning, modellbasert prediktiv regulering eller optimalisering. Relevant bakgrunn er mastergradsstudier innen teknisk kybernetikk eller kjemisk prosessteknologi. Cybernetica har en meget kompetent stab på disse fagområdene, og vil bidra med veiledning i samarbeid med universitetets faglærere.

Oppgaver

Vi har laget et notat med aktuelle arbeidsoppgaver. Her er oppgaver som egner seg både for sommerjobb, prosjekt- og masteroppgave. Tekstene er utformet med tanke på at du skal starte med sommerjobb og arbeide videre med prosjekt- og masteroppgave innen samme felt. En typisk progresjon er:

  • Sommerjobb: Utviklingsoppgaver innen modellering og programmering
  • Prosjektoppgave: Modellering, modelltilpasning og modellverifikasjon
  • Masteroppgave: Modellbasert regulering (utvikling av ulineær MPC for aktuell prosess, metodeutvikling)

Oppgavene tilpasses den enkelte kandidat etter bakgrunn og interesser.

Søknad

Søknad, vedlagt CV, relevante attester og vitnemål, sendes elektronisk til Hilde Hanssen (se kontaktruta). Husk å angi hvilke av oppgavene som er mest aktuelle. Vi ber alle søkere oppgi referansepersoner (f. eks. studieveileder eller tidligere arbeidsgiver).

Søknadsfristen for sommerjobb i 2017 er gått ut.

Selv om det ikke lenger er mulig å søke sommerjobb, kan du uansett søke på samarbeid om prosjekt- og masteroppgave.

Fast ansettelse kan være en mulighet etter endt utdanning.