Sommerjobb, prosjekt- og masteroppgave innen modellbasert regulering


Cybernetica søker studenter som ønsker spesialisering innen modellering, modelltilpasning, modellbasert prediktiv regulering eller optimalisering. Relevant bakgrunn er mastergradsstudier innen kjemisk prosessteknologi, teknisk kybernetikk eller tilsvarende. Cybernetica har en meget kompetent stab på disse fagområdene, og vil bidra med veiledning i samarbeid med universitetets faglærere.

Oppgaver

Oppgaver som egner seg både for sommerjobb 2024 og påfølgende prosjekt- og masteroppgave, finnes her: Studentoppgaver_2024. Tekstene er utformet med tanke på at en starter med sommerjobb og arbeider videre med prosjekt- og masteroppgave innen samme felt. En typisk progresjon er:

  • Sommerjobb: Utviklingsoppgaver innen modellering og programmering
  • Prosjektoppgave: Modellering, modelltilpasning og modellverifikasjon
  • Masteroppgave: Modellbasert regulering (utvikling av ulineær MPC for aktuell prosess, metodeutvikling)

Oppgavene tilpasses den enkelte kandidat etter bakgrunn og interesser.

Søknad

Søknad, vedlagt CV, relevante attester og vitnemål, sendes elektronisk til Hilde Hanssen (se kontaktruta). Husk å angi hvilke av oppgavene som er mest aktuelle. Vi ber alle søkere oppgi referansepersoner (f. eks. studieveileder eller tidligere arbeidsgiver).

Søknadsfristen for sommerjobb i 2024:  Mandag 25. september 2023 kl. 12:00.

Vi tar imot søknader for samarbeid om prosjekt- og masteroppgave frem til sommeren.

Fast ansettelse kan være en mulighet etter endt utdanning.